Přihlášení
Informace o autorovi
investor, web creator
O autorovi:I am engaged in writing newsletters
Kontakt:
Příspěvky v kategoriích:

Co vyjadřují Eurodolarové futures kontrakty

Fiala Petr
Publikováno: 30.3.2020 | Poslední aktualizace: 30.3.2020 07:39  | Reakcí: žádná
Přemýšlel jsem nad tím proč jsou eurodolarové futures kontrakty ( ED) tak dokonalým ukazatelem budoucích potíží akciového trhu. Tady je má hypotéza.

Před BEAR trhem let 2000-2002 klesal ED již od ledna 1999. Akciový trh vyvrcholil o 15 měsíců později, v březnu 2000, kdy praskla internetová bublina.  Před cenovým vrcholem roku 2007 a následným BEAR trhem  klesal ED již od dubna 2004. NO a  před současným vrcholem  trhu klesal ED kontrakt již od roku 2015, tedy ze všech tří krizí  nejdéle. Z faktu, že se cyklus stále prodlužuje mi vyplývá, že FED se naučil trhy postupem času stále lépe manipulovat, to jen tak na okraj.
Proč tomu tak je ( proč ED postupně klesá) a jak krásně mi to zapadá do teorie ekonomického cyklu? Je třeba se vrátit k podstatě Eurodolaru. ED kontrakt vyjadřuje  v podstatě  cenu dolarů  v zahraničních bankách, tedy cenu, kterou depozitor inkasuje za to, že uloží svoje US Dolary v bance mimo USA. Cenou je úroková sazba. Eurodolar  jako futures kontrakt je definován jako 1- úroková sazba, tedy jestliže úrokové sazby u USD depozit rostou, pak cena futures kontraktu ED na burze klesá. Zbývá si odpovědět na jednoduchou otázku, kdy cena nějakého aktiva dlouhodobě roste ( tedy roste úroková sazba u ED) . Roste proto, protože je po něm poptávka, tedy je ho relativní nedostatek. 
Dlouhodobý graf - nahoře je ED kontrakt, uprostřed akciový index S&P 500, dole výnos 10-letého dluhopisu. Ten jsem tam dal jen pro ilustraci. Sice je vidět malá závislost, kdy typicky během růstu akciových trhů roste i ^TNX a před cenovým vrcholem začíná klesat.  Graf ukazuje, že  po počátečním růstu akciových trhů, kdy ED roste taky, začne ED klesat - rostou úrokové sazby u depozit,  začíná být nedostatek dolarů.Co vyjadřuje fakt, že dolarů je málo? Tady začíná moje hypotéza. Snažil jsem se najít jakoukoliv závislost  Eurodolaru, nějakou korelaci s cenou aktiv nebo s úrokovými sazbami. A žádnou jsem nenašel. Přišel jsem jen na ten fakt, který jsem již v předchozím textu uvedl. Tedy že  růsty a poklesy ED nápadně připomínají ekonomické cykly. Myslím si, že s postupem času, kdy centrální banky zasypávají akciové a dluhopisové trhy penězi, v důsledku čehož jdou ceny nahoru a optimismus investorů se zvyšuje, narůstají i investice a spekulace. Všichni mají jistotu, že vydělají, když nakoupí aktivum a prodají ho se ziskem o pár měsíců nebo let dráž. Nebo si pořídí továrnu a začnou produkovat. Tento proces je malo intenzívní na počátku růstu cen na akciových trzích. Po velkých a dlouhých propadech je důvěra investorů otřesena, na minimech. Všichni mají strach, nikdo neví, jak dlouho vše může jít dolů ( třeba ceny bytů nebo továren) a možná by bylo výhodnější nakoupit až  za nějaký čas, kdy ceny spadnou ještě níže. Po velkých propadech, kdy je trh vyčištěn a kdy mnoho výrobců a neefektivních firem zkrachovalo, je všude spousta investičních příležitostí. Během růstu cen, kdy se přidávají noví a noví investoři, se množství příležitostí snižuje. Investují všichni, i vlády a města. Výnosnost projektů jde zákonitě dolů, trh začíná být přesycen.  Díky centrálním bankám je ale peněz stále dost. Zvyšuje se objem  malinvestic - špatných, neproduktivních investic. Ve finálním stádiu už se nakupuje cokoliv, dokonce firmy, které  nemají žádné zisky. Vzkvétají i neziskové organizace. To je příklad i dneška a já se nemůžu dočkat toho, až státy začnou mít skutečné potíže, trh se začne čistit a ti neschopní dnes pevně usazení ve státní sféře nebo v neziskovkách budou muset jít do skutečné práce, protože jim nikdo žádnou dotaci nedá.Jenže přístup k americkým dolarům mají přístup jen velké banky. Proto ve světě objem US Dolarů postupně klesá. Ty staré, původní dolary byly již investované, do mnohdy nesmyslných projektů. A tak na trhu nejsou. Proto ten nárůst ED v poslední fázi růstu cen na akciových trzích. Eurodolar není možné zmanipulovat, není pod kontrolou FEDU. Za normálních okolností FED neposkytuje peníze zahraničním subjektům. Jen svým primárním dealerům ( bankám).  Tady je můj závěr z toho všeho: Eurodolar vyjadřuje míru investic a disinvestic v ekonomice. Rychlý pokles  ED ukazuje na nedostatek  USD ve světě. A s tím nic nemůže udělat ani FED, pokud tedy už není zcela desperátní a nedohodne se na swapových linkách pro všechny centrální banky na celém světě, jako to udělal nyní.  Další graf ukazuje vztah mezi ED ( horní panel) akciovým indexem S&P 500 ( uprostřed) a Net SHORTy bank ( dolní panel). Vmáčkl jsem to do jednoho grafu v grafickém editoru, je to trochu slisované. Ale důležitá je podstata. Ve finálních fázích BULL trhu u akcií začnou banky masívně sázet na růst úrokových sazeb u dolarových depozit v zahraničních bankách ( banky shortují ED, net shorty rostou). Dolarů už je citelný nedostatek ( to je vidět v dolním panelu - např. do první poloviny roku 2006). Pak vstoupí do hry centrální banky a snaží se intervenovat na trzích.  ED roste, ale už je pozdě. Tržní mechanismy nelze zvrátit. Trh se začne čistit. Zanikají firmy, které špatně investovaly, první neočekávané propady na akciových trzích způsobí ztráty fondům a hedge fondům, i drobným investorům. Růst  ceny USD proti ostatním měnám má za následek, že ti, kteří jsou zadlužení v měně USD musí počítat s dalšími ztrátami danými kurzovými rozdíly proto jejich domácí měně. To je vidět i na české koruně právě teď. Za pár týdnů CZK odepsala -12% proti USD.  Dolaroví dlužníci mající příjem v CZK mají problém. A toto je masívní jev platný pro celý svět.Ještě se vrátím ke spodnímu panelu - net shorty bank u ED kontraktu. Jak krásně korespondují maximu z léta 2019 s tím, že v září musel začít intervenovat FED takzvaným "Not QE", kdy obnovil REPO operace. Podle šuškandy byly v té době v problémech  některé velké hedge fondy a ty by mohly  rychle zkrachovat a stáhnout s sebou velké investiční banky, které jim poskytují likviditu.  Proto FED začal znovu odkupovat cenné papíry ( státní dluhopisy) od primárních dealerů ( bank). Z grafu je ale patrné, že problém nezmizel. Vysoká úroveň Net shortů bank začala klesat až poté, co akciový trh se začal v únoru 2020 výrazně propadat  a intervence  FEDU začaly být skutečně gigantické a zahrnovaly i swapové linky k dalším centrálním bankám ve světě. Jestli  může být historie vodítkem, pak tímto to nekončí. Bude to nějakou dobu trvat, než se trh vyčistí. Pokud tedy se neocitneme v socialismu a centrální banky se nerozhodnou, že tentokrát musí zachránit úplně všechny.  Závěr: Cílem bylo ukázat, že EU kontrakt a především masívní sázky bank na pokles kontraktu ED ( růst sazeb u USD úložek v bankách mimo USA) jsou významným indikátorem napovídajícím, že vývoj již je nezdravý a malinvestice dosáhly zřejmě takových rozměrů, že je třeba projít očistným procesem. Akciový trh je schopen snášet nedostatek US Dolarů jen po určitou dobu, nakonec se tyto nerovnováhy musí začít napravovat.

Petr Fiala
Článek mohou komentovat pouze registrovaní uživatelé. Prosím přihlašte se pod svým účtem nebo si vytvořte nový účet.