Přihlášení

Sezónní graf

V pondělí je v USA svátek - Memorial day. Typicky kolem svátků jdou trhy nahoru. V případě Memorial day jsem vytvořil medián vývoje za cca 15 let do roku 2018 a napasoval na ceny roku 2018 ( v databázi nemáme 2020). Pokud by se vývoj odehrával podle tohoto scénáře, pak máme před sebou zhruba 7 dní růstu. Vidím tam ještě potenciál, protože dobře například vypadá AAPL i Google. Naopak poklesově vypadají Amazon a Netflix. To je negativum. Avšak s ohledem na tento graf - pozor na shorty.