Přihlášení
Obsah stránky

Komparativní grafy


Komparativní grafy

Komparativní garfy jsou druhým typem grafů, se kterými lze na serveru www.finecharts.com pracovat. Jak již naznačuje jejich název, slouží k procentuelnímu srovnání cenového vývoje aktiv za určité období definované uživatelem. Jsou tedy značně jednodušší, než STANDARDNÍ GRAFY a jejich funkčnost je omezená na tento jeden jediný úkol. Pokud tedy uživatel potřebuje srovnat například, jestli byl za uplynulý rok úspěšnější akciový fond u pojišťovny Generali nebo u pojišťovny ING, je toto ten správný nástroj.


Kde tedy vytvořit KOMPARATIVNÍ GRAF ? Nejjednodušší je to v přímo v prostředí GRAFICKÉHO EDITORU, v podsekci KOMPARATIVNÍ GRAFY.


Obrázek 1: Sekce GRAFY / KOMPARATIVNÍ GRAFY. na obrázku je již vytvořený komparativní graf. Jde o graf , ve kterém jsou srovnány ceny akcií z pražské burzy za rok 2010. Každý takový graf má svůj počáteční bod, od kterého se začínají kalkulovat procentuelní přírůstky resp. úbytky. Rozsah grafu může být stanoven jako přesně vymezený mezi dvěma daty (tedy statický graf dále se již nevyvíjející) nebo jako dynamický graf s periodou stanovenou jako N period zpět. V pravé části obrázku v jeho horní části je funkce pro přidání symbolů do obrázku PŘIDAT. Zde tedy můžeme zvýšit počet symbolů.Pokud bychom chtěli symboly naopak snížit, použijeme k tomu tlačítko nacházející se přímo v grafu v jeho pravém horním rohu.Obrázek 2: Dialogové okno PŘIDAT SYMBOL

Obrázek 3: Výsledek přidání symbolů do grafu - obecně řečeno s KOMPARATIVNÍMI GRAFY můžeme pracovat úplně stejně, jako se STANDARDNÍMI GRAFY.
Obrázek 4: Když dokončíme úpravy grafu, můžeme uložit graf do některého z existujících adresářů nebo vytvořit nový adresář a do něj graf vložit.

Obrázek 5: Nově vytvořený adresář nazvaný PRAHA se spolu s vytvořeným grafem objevil v seznamu adresářů uživatele. Všiměte si však podstatné věci - vpravo dole je zvýrazněno modrým obdélníčkem, že se nacházíme v podsektoru KOMPARATIVNÍ GRAFY. Ostatní grafy uživatele , tedy běžné cenové grafy jsou umístěny ve druhém podsektoru STANDARDNÍ GRAFY.

Poslední aktualizace: 14.6.2011