Podílové fondy


Podílové fondy

Možná patříte k těm uživatelům stránek, kteří nemají jinou ambici a přání, než zjistit aktuální ceny Vašich podílových fondů, do kterých jste investovali peníze. I když funkčnost serveru www.finecharts.com se Vám může jevit jako zbytečně rozsáhlá a složitá pro splnění takového relativně jednoduchého úkolu, možná časem zjistíte, že není na škodu mít možnost si udělat vlastní analýzu svých podílových fondů nebo zjistit názory jiných uživatelů právě na ten Váš jeden jediný fond. Vždyť investorů do podílových fondů jsou v ČR zcela jistě statisíce. Můžete zde objevit jiné investory, se kterými si budete vyměňovat názory na vývoj u toho Vašeho fondu. Navíc zde můžete i najít názory některých finančních poradců na Váš fond. Možná tedy trocha snahy naučit se ovládat prostředí stránek www.finecharts.com a objevit tam ty správné informace za to stojí.

Na našich stránkách můžete nejen zjistit ceny podílových fondů, jejichž ceny nám poskytla Asociace pro kapitálový trh AKAT ČR (www.akatcr.cz ), můžete tyto ceny analyzovat, můžete své analýzy zveřejnit. Můžete také zjistit názory investorů a analytiků na vývoj celého kapitálového trhu a podle toho řídit svoje investice, například měnit alokace kapitálu v jednotlivých fondech. Vždyť ceny fondů se vyvíjí v přímé souvislosti s vývojem cen akcií, komodit, dluhopisů nebo měn. Ale to už není předmětem tohoto textu.

Pokud jste nově příchozím na tyto stránky a chcete zjistit něco o Vašich fondech, pak nejjednodušší způsob, jak to udělat, je otevřít si sekci PŘEHLEDY a pak podsekci PODÍLOVÉ FONDY. V našich přehledech najdete informaci o cenách téměř sedmi set podílových fondů obchodovaných v České republice.


Obrázek: Sekce PODÍLOVÉ FONDY - na této stránce je kompletní seznam všech fondů investičních společností působících v ČR a které jsou zároveň členy AKAT ČR. Fondy lze filtrovat třemi filtry:

  • podle správcovské společnosti

  • podle zaměření fondu

  • podle měny, ve které je daný fond denominován.

Na našem obrázku byly použity dva filtry - hledali jsme akciové fondy denominované ve švycarských Francích. Získali jsme nabídku třech fondů od dvou společností. Všimněte si červeného čísla napsaného na každém řádku u jména fondu. Je to unikátní číslo spojené s daným fondem. Pokud budete chtít zadat cenu fondu přímo do grafického editoru, tak formát zápisu v případě fondu z prvního řádku musí být: $AKAT_7912 .Obrázek: Jiný způsob filtrování - pokud máte všechny své fondy u jedné správcovské společnosti, pak jednodušší je vyfiltrovat všechny fondy této společnosti, jako na našem obrázkuv případě ING Investment Management a.s.. V pravém okraji na řádku názvů fondů se nachází dvě ikonky. První z nich umožní ZOBRAZIT SYMBOL V GRAFICKÉM EDITORU , kde s ním můžete dále pracovat jako s ostatními grafy, například akciovými. Můžete upravovat délku zobrazeného období, změnit ceny denní na týdenní nebo měsíční, můžete přidat indikátory nebo graf anotovat. Takto upravený graf si pak můžete uložit do Vašeho adresáře, který si založíte. Druhé tlačítko umožňuje PŘEJÍT NA STRÁNKU SE SYMBOLEM. Tato funkce souvisí také s oknem v pravém horním rohu obrázku. Pokud bychom chtěli najít úplně všechny informace spojené s určitým podílovým fondem, např. $AKAT_7458 (ING Český akciový fond) - tedy najít články, publikované analýzy události nebo diskuze, ve kterých je zmínka o tomto fondu, uděláte to právě pomocí této STRÁNKY SE SYMBOLEM


Pokud se však chceme jen podívat na příslušný převolený graf, můžeme to udělat přímo na této stránce tím, že klikneme na příslušný název fondu, který chceme vidět.


Obrázek: Po kliknutí na název fondu se objeví graf a zároveň se číslo fondu objeví v horní liště. Horní lišta je dočasné úložiště, abychom se k vybraným grafům mohli na stránkách vracet a třeba je porovnávat. V pravém horním rohu je roletka , pomocí které můžeme změnit periodu zobrazení z denní na týdenní. Úplně nahoře v horním rohu je okno, do kterého jsme zapsali název fondu $AKAT_7458. Jakmile potvrdíme výběr tohoto okna, otevře se nám stránka se symbolem.Obrázek: STRÁNKA SE SYMBOLEM. Zde můžeme najít všechny dostupné informace vztahující se k danému symbolu. Například pokud nějaký uživatel napsal článek, který publikoval na serveru www.finecharts.com, tak byste jej zde měli najít. Stejně tak diskuze, publikované analýzy nebo informace v sekci UDÁLOSTÍ. Události jsou v podstatě jednoduché informace vkládané uživateli serveru o daném tématu , akcii, fondu atd. Ceny fondů se aktualizují většinou každý den, jsou však případy, kdy to neplatí. Záleží na příslušném správci fondu, zda ceny asociaci AKAT poskytne. Někdy se ceny aktualizují se zpožděním.

Funkce ZOBRAZIT SYMBOL V EDITORU

Již jsem uváděl, že v režimu prohlížení na stránkách věnovaných fondům v sekci PŘEHLEDY si můžeme určitý symbol podílového fondu přenést přímo do grafického editoru. Slouží k tomu tlačítko nacházející se na konci řádku s názvy jednotlivých podílových fondů - viz druhý obrázek tohoto textu.

Obrázek: Zobrazení symbolu podílového fondu v editoru - v okénku pro symbol (vlevo nahoře) vidíme napsaný název symbolu $AKAT_7088. To je fond, který jsme si vybrali v PŘEHLEDECH. Pokud avšak znáte název Vašeho fondu (tedy např. $AKAT_7088), pak můžete se symbolem pracovat přímo v grafickém editoru, aniž byste museli nejprve přecházet do sekce PŘEHLEDY/ PODÍLOVÉ FONDY. Graf v grafickém editoru můžeme různým zpsobem upravovat a anotovat. Tyto funkce však popisují jiné části nápovědy - GRAFY a ANOTACE.
Umístění grafu podílového fondu do sekce MOJE ADRESÁŘE.

Uživatel má možnost vybrat si určité fondy, zpracovat v garfickém editoru jejich grafy, anotovat je a pak si je uložit pro pozdější použití do svých vlastních adresářů. To má výhodu v tom, že máte svůj formát grafů, který Vám vyhovuje "uskladněný" na serveru. Můžete tak velmi rychle zjišťovat ceny Vašich fondů, ve kterých máte nainvestovány peníze.

Práce s grafy v sekci MOJE ADRESÁŘE je zpracována v jiné části nápovědy nazvané MOJE ADRESÁŘE. Stejně tak můžeme pracovat s cenami fondů v KOMPARATIVNÍCH GRAFECH -viz příslušná část nápovědy. Z cen fondů lze zpracovávat články a analýzy,které můžete zveřejnit. Možná tak jednodušeji najdete někoho jiného, kterého zajímá stejný podílový fond. Můžete si tak vyměňovat informace.


Obrázek: Graf umístěný v osobním adresáři uživatele - graf je anotovaný (opatřený poznámkami a grafickými analytickými symboly). Graf umožňuje stejnou funkčnost jako normální akcie a další aktiva. Můžeme jej editovat, přejmenovat nebo odstranit z daného adresáře.
Obrázek: Další možností, kterou uživatel má, je podívat se na SOUHRN ADRESÁŘE s cenami jeho oblíbených podílových fondů, které si tam umístil. Může tak na první pohled zjistit, jestli cena v předchozích dvou dnech klesala nebo rostla.


Poslední aktualizace: 21.2.2011