Přehledy


Sekce PŘEHLEDY na stránkách www.finecharts.com skrývá předpřipravené grafy soustředěné ve čtyřech podsekcích:

  1. COT reports
  2. Podílové fondy
  3. Market breadth indikátory
  4. Smart money - Dumb money indikátory

Smyslem existence této sekce bylo poskytnout uživatelům stránek rychlé informace v jednoduché předpřipravené formě tak, aby je sami nemuseli složitě konstruovat pomoci grafického editoru. Tyto přehledy nejsou míněny jako nástroje pro podání vyčerpávající informace v dané oblasti, pro tyto účely je skutečně lepší, aby si uživatel vytvořil svoje vlastní nástroje jen pro ty oblasti, které jej skutečně zajímají. Například pokud někdo obchoduje s futures pro ropu nnebo s akciemi ropných společností, asi jej budou zajímat COT reports pro ropu eventuelně zemní plyn a topný olej, nebudou jej ale asi až tak zajímat COT reporty pro australský Dolar, 10-letý US státní dluhopis nebo pro kakao. Podobně pokud se někdo zajímá o ceny Českého akciového fondu od správcovské společnosti ING, již jej nebudou asi moc zajímat ceny dalších fondů, který je zhruba sedm set. Pro hlubší a trvalý zájem je lepší vytvořit si vlastní grafy fondů a dát si je do svých vlastních adresářů, kde je uživatel může kdykoliv prohlížet a vyhodnocovat.

V další části rozebereme jednotlivé podsekce.

COT reports

Commitment of Traders Report je zpráva, kterou každý velký obchodník na trzích futures musí jednou týdně zaslat americké státní komisi pro futures trhy CFTC.  Ve zprávě je povinen odhalit, kolik kontraktů má prodáno (SHORT pozice) a kolik nakoupeno (LONG pozice). Vysvětlení principu COT reportů lze nalézt v sekci VZDĚLÁVÁNÍ. Naše stránky umožňují analyzovat pozice traderů. Sekce PŘEHLEDY  obsahuje předem námi připravené grafy pro všechny obchodované futures kontrakty v USA, které jsou zveřejněny na stránkách CFTC.

Obrázek: Úvodní stránka sekce PŘEHLEDY/COT  reports ukazuje všechny futures kontrakty a pozice jednotlivých typů obchodníků (Commercials, Noncommercials,  Nonreportable) i celkový Open Interest. Kliknutím na název lze shlédnout grafy týkající se daného futures kontraktu, grafy ukazují historický vývoj pozic obchodníků.Obrázek: Ke každému futures kontraktu se vztahují dva grafy ukazující tři nejdůležitější hodnoty - Net Short pozice skupiny Commercials, Noncommercials (spekulanti) a Nonreportable (malí obchodníci). Tyto hodnoty jsou znázorněny jednak v absolutních hodnotách (tisíce kontraktů i relativně jako stochastické oscilátory. Poslední znázorněnou hodnotou je vývoj Open Interestu. Uprostřed je cena odpovídajícího aktiva ve formě plošného grafu.


N ahorním obrázku je uprostřed znázorněná cena futures kontraktu pro ropu. Žádné z cen  existujících futures kontraktů nelze online zobrazit. Nemáme zatím zakoupena data, protože stránky nejsou hotovy, stále se na nich pracuje.  Takže COT reporty bude možné zobrazit pouze s cenami našich indexů nebo bez cen - jen pozice obchodníků obsažené v COT reportech.

Na předchozím obrázku nejsou vidět stochastické oscilátory. Nejsou to však běžné stochastické oscilátory, tyto jsou daleko více vyhlazené. Vyhladil jsem je proto, aby nebyly tak volatilní. Časová perioda, kterou zpracovávají, je 60 týdnů.

Obrázek: Indikátor pro COT reporty - indikátor najdete v grafickém editoru pod názvem COMP (composite). Lze jej použít samozřejmě i na jiné grafy, nejen COT reporty. Za indikátorem COMP se v podstatě skrývají dva stochastické oscilátory.Obrázek: Příklad stochastického oscilátoru. Abychom dostali stochastický oscilátor vytvořený z COT reportu a ne z ceny, musíme do hlavního grafu umístit příslušný COT a cenu eventuelně dát do vedlejšího okna nebo do hlavního okna jako druhý graf. Jako druhý graf jej tam dostaneme s využitím funkčního tlačítka nacházejícího se v pravém horním růžku grafu. Pro vložení druhé ceny použijeme funkce  PŘIDAT INDIKÁTOR/CLOSEPRICE. 

Více informací a samotné podstatě COT reports a jejich využití najdete zde


Podílové fondy

Tematika podílových fondů je zpracována v samostatné kapitole, text naleznete zde


Market Breadth indikátory

O podstatě market breadth indikátorů si můžete přečíst v sekci VZDĚLÁVÁNÍ. Následující text se bude zabývat pouze tím, jaké máte možnosti v souvislosti s těmito indikátory na stránkách Finecharts. Sekce PŘEHLEDY/ MARKET BREADTH INDIKÁTORY  nabízí ucelený pohled na všechny market breadth indikátory a sektory, pro které jsou tyto indikátory na těchto stránkách vypočítávány. Sezman sektorů v současnosti obsahuje tři skupiny a je pravděpodobné, že se do budoucna rozroste. Nyní je to tedy sektor technologických akcií označený jako NASDAQ (výpočet je proveden z akcií Nasdaq 100 indexu), sektor energetických akcií označený jako ENER a sektor zlatých akcií označený jako PMETAL. Z akcií skrývajících se pod uvedenými syntetickými symboly se také vypočítává cenový index. Ten je vypočtený jako průměr cen všech akcií v dané skupině. Procentuelní změny těchto indexů vidíme v tabulce - za jeden měsíc, za týden a za den.  Datum v tabulce ukazuje poslední známou cenu, ze které jsou výpočty provedeny. Pod černě označenými písmeny se skrývají market breadth indikátory, pod červeně označenými slovy ($ENER, $PMETAL ,$TECHNOLOGY. $SMARTIDX, $DUMBIDX, $FUNDSIDX, $CURRIDX) se skrývají liniové grafy ceny daného vypočteného syntetického indexu. Kdž rozkliknete plusové znaménko nacházející se úplně vlevo vedle každého symbolu pro skupinu akcií, rozbalí se seznam všech akcií ve skupině.Obrázek:  Rozbalená část seznamu akcií ve skupině ENER. Vidíme opět stejnou tabulku, jako v předchozím případě - s procentuelními změnami dané akcie.


Když bychom v předchozím obrázku kliknuli na horní slovo Energy, rozbalily by se všechny market breadth indikátory pro danou skupinu vypočtené na denních cenách (ještě by mohly být vypočtené na cenách týdenních, měsíčních, hodinových atd.).

HOrní lišta obsahuje také nabídku SEZNAM INDIKÁTORŮ. Po otevření této nabídky se objeví vždy jeden market breadth indikátor, ale vypočtený pro všechny sektory v naší databázi (tedy momentálně $ENER (ropné společnosti), $PMETAL (vzácné kovy), $TECHNOLOGY (technologické akcie),  $SMARTIDX (cyklické volatilní akcie), $DUMBIDX (US Blue Chips - tedy málo volatilní akcie), $FUNDSIDX (uzavřené podílové fondy). Poslední tři uvedené odkazují na market breadth indikátory Smart Money a Dumb Money. O principu Smart - Dumb se dočtete v sekci  VZDĚLÁVÁNÍ.


Obrázek: Seznam Indkátorů v sekci Market breadth Indikátory


Kde lze dále najít market breadth indikátory

Market breadth indikátory si můžete sami dát do svého grafu a to dokonce nejen pro denní ceny, ale i 15, 30,60,120,180-minutové, týdenní nebo měsíční ceny. Toto lze provést v sekci GRAFY. Takto vytvořený graf si pak můžete uložit do některého z vlastních adresářů (seznamů grafů) a kdykoliv v budoucnu se k němu vrátit.

Obrázek: Market breadth indikátory v grafickém editoru - indikátory, ze kterých můžete vybírat, jsou na obrázku v červeném rámečku. Je tam AD indikátor , což jeklasický Advance- Decline indikátor téměř stejný, jako známý McLellan Oscillator (jen výpočtové délky jsou jiné). Dále je tam objemový BVI oscilátor používaný také jako SMART-DUMB MOney indikátor. HILO indikátor je vypočtený jako rozdíl mezi počtem akcií nacházejících se v obalsti svých cenových maxim a jako indikátor v oblasti svých minim.  MCF indikátor je kompozitní indikátor, ve kterém k výpočtu jsou použity jak Advances a Declines, tak New Highs a Lows. Indikátor MOM je indikátor měřící sílu trhu jako Momentum (součet síly jednotlivých akcií dává výsledný indikátor). Jednotlivé indikátory můžete umístit do hlavního grafu i do grafů vedlejších. Můžete kombinovat víc indikátorů do jednoho grafu, můžete dokonce kombinovat různé časové rámce- například MCF vypočtený z 60 minutových cen s MCF vypočteným z denních cen.

Více informací a článků k problematice market breadth indikátorů najdete zde.  Další část informací můžete najít v sekci vzdělávání týkající se sentimentu trhu.

Smart Money - Dumb Money

Na téma Smart - Dumb money existují samostatné články, doporučuji jejich přečtení, najdete je buď v sekci VZDĚLÁVÁNÍ nebo mezi běžnými články. Informace o SMART-DUMB Money najdete buď v sekci PŘEHLEDY nebo v sekci PUBLIKOVANÉ ANALÝZY,  kde budu pravidelně na toto téma prezentovat aktuální grafy s komentářem. V sekci PŘEHLEDY mají grafy stejný formát, jako v předchozí sekci s Market breadth indikátory.

Obrázek: Stránka PŘEHLEDY /  SMART-DUMB MONEY -  na této stránce si můžeme prohlédnout cenový vývoj  u všech tří indexů.
Název indexu je aktivní, po kliknutí na název se otavře příslušný cenový graf. Na každém řádku se v pravé části za názvem grafu nacházejí dvě ikonky. První z nich nás dostane do prostředí grafického editoru (sekce GRAFY). Druhá z nich pak  na stránku se symbolem.
Obrázek: Jak přistupovat k interpretaci? V klíčových okamžicích vývoje trhu se v minulosti začal SMART index odchylovat od vývoje zbytku trhu. Například v roce 2007 vytvořil svoje cenové maximum již několik měsíců před vrcholem hlavních akciových indexů SP500, DJIA a Nasdaq 100. Podobně  své cenové minimum vytvořil již v říjnu 2008 a v březnu 2009 již vytvářel vyšší cenové dno, na rozdíl od hlavních indexů, které teprve dosáhly dna 1,5- letého poklesu . Smart index tedy vede ceny nahoru i dolů. Z tohoto hlediska k intepretaci vývoje můžeme přistupovat stejně, jako při hodnocení vztahu indexu Nasdaq 100 a SP500. Dokud technologický více volatilní index Nasdaq 100 překonává SP 500, je vše v pořádku, protože inevstoři se nebojí investovat do volatilnějších a tím i rizikovějších akcií. Jakmile se začnou investoři stahovat z volatilních titulů a investovat do defenzívnějšího indexu SP 500, je třeba začít být opatrný.Obrázek: PO kliknutí na první ikonku se dostaneme do prostředí grafického editoru, kde můžeme s grafem aktivně pracovat - přidávat indikátory, anotovat jej atd. Můžeme si jej uložit do svého adresáře.


Obrázek: Druhá ikonka (z prvního obrázku) nás dostane na stránku se symbolem - v tomto případě jsme použili $SMARTIDX. Zde jsou soustředěny všechny dostupné informace na našem serveru o daném tématu. Objeví se zde všechny články, analýzy, diskuzíe nebo zapsané zprávy (v sekci UDÁLOSTI), u kterých jejich autoři nezapomněli  zapsat do seznamu symbolů  symbol $SMARTIDX.

Poslední aktualizace: 14.6.2011