Přihlášení

Indikátory

 • Indikátor Smoothed Rate of Change

  18.2.2012 13:47
  Indikátor Smoothed Rate of Change
 • VPN (Volume positive-negative )

  27.10.2011 06:49
  VPN je jednoduchý objemový indikátor srovnávající kladný a záporný objem za uplynulých N dní.
 • WM indikátor

  6.4.2011 16:42
  WM indikátor je trendovým indikátorem. Jeho použití je vhodné při stanovení převládajícího trendu. Použití má také u krátkodobých strategií, kdy lze využít WM indikátorů vypočtených z více časových rámců a umístěných do jednoho grafu.
 • ADEMA oscilátor

  6.4.2011 16:41
  ADEMA oscilátory slouží k identifikaci síly nebo slabosti akcie a k odhadu okamžiku, kdy se situace začíná měnit z poklesové na růstovou nebo naopak. Mohou pomoci pochopit strukturu jednotlivých vývojových cenových vln.
 • ACD oscilátor

  6.4.2011 16:37
  ACD indikátor je jeden z mých oscilátorů ukazujících sílu nebo slabost akcie s předstihem před klasickými indikátory typu RSI.
 • ACDV oscilátor

  6.4.2011 16:37
  ACDV je objemový oscilátor, který po většinu času poměrně spolehlivě kopíruje cenový vývoj, podobně jako například RSI. V určité fázi vývoje se však začne odklánět od ceny - a ukazuje tím slabost nebo sílu akcie ještě předtím, než se tato slabost projeví ve vlastní ceně.
 • TSX indikátor

  6.4.2011 16:25
  TSX oscilátor je výborný na určení slabosti nebo síly určité akcie nebo indexu ještě předtím, než se slabost nebo síla projeví v ceně samotné.
 • MSI indikátory na Finecharts

  14.2.2011 21:53
  Popis použití MSI indikátoru na Finecharts.com.
 • Moving Average Convergence Divergence

  14.11.2010 17:27
  Popis zřejmě nejpopulárnějšího indikátoru vůbec.
 • Dva indikátory vhodné pro odhad vrcholu růstové vlny

  1.11.2010 08:24
  Článek popisuje dva indikátory, které slouží uživateli dobře při určování cenových vrcholů.
 • Ultimate Oscillator

  19.10.2010 14:35
  Ultimate oscilátor je podle provedených testů jeden z nejlepších klasických oscilátorů.
 • Stochastic oscillator (K%D, Slow Stochastic)

  19.10.2010 14:08
  Popis známého a hojně používaného stochastického oscilátoru.
 • Smoothed ROC (S-ROC)

  19.10.2010 13:56
  Smoothed Rate of Change je nepříliš známý indikátor, který popsal Alexander Elder ve své knize Trading for Living.
 • Relative Strenght Index RSI

  19.10.2010 13:37
  RSI patří mezi nejpožívanější indikátory. Zde je jeho základní popis.
 • Rate of Change

  19.10.2010 11:13
  Princip Rate of Change tvoří základ velkého množství nejrůznějších jiných indikátorů.
 • Momentum

  19.10.2010 10:32
  Momentum je základem celé řady oscilátorů. Tento text vysvětluje jeho princip.
 • Klouzavé průměry (moving averages)

  19.10.2010 08:53
  KLouzavé průměry představují základní indikátory cenového vývoje na kapitálových trzích. Zde je jejich popis.
 • Commodity Channel Index

  19.10.2010 07:56
  Popis populárního oscilátoru CCI.
 • Bollinger Bands

  19.10.2010 07:33
  Bollinger Bands jsou indikátory založené na výpočtu směrodatné odchylky ceny od její středové hodnoty.
 • ADX indikátor

  19.10.2010 07:14
  ADX je známý klasický indikátor trendu.
 • VVO oscilátor

  14.10.2010 20:02
  VVO je objemový oscilátor , který srovnává kladný objem během růstových period se záporným objemem během poklesových period.
 • Proč používám svoje indikátory, metody a strategie

  11.10.2010 07:15
  Jde o odpověď na otázky některých čtenářů, proč nevyužívám klasické indikátory.